Специалности: Хирург

Д-р Спартак Топчиев

Д-р Топчиев е защитил специалност „Хирургия” и е специалист по обща хирургия с над 30 годишен опит. Работи в ДКЦ 1 над 20 години. През целия си трудов път работи и в болнична помощ в различни лечебни заведения. Притежава сертификати за безкръвна хирургия, хирургия на херниите, ендокринна хирургия.

В кабинета се извършват:

  • Консултации;
  • Прегледи;
  • Обработка на рани;
  • Превръзки;
  • Малки оперативни интервенции.

Д-р Топчиев извършва прегледи и консултации при всякакви хирургични заболявания и травми, възпалителни и невъзпалителни заболявания на кожа и подкожие – абцеси, атероми, липоми, бенки; хернии – постоперативни и ингвинални; вземане на биопсичен материал за хистологично изследване; враснал нокът; обработка на рани по спешност и такива, които вече са обработени в друго здравно заведение; трудно зарастващи рани на крайници, диабетни и варикозни рани, хемороиди.

Други доктори