Специалности: Офталмолог

Д-р Петя Николова-Йорданова

Д-р Николова  завършва успешно специализация по „Очни болести”. Работи в ДКЦ от 2020г.  като понастоящем  работи и в болнична помощ. Участва в конгреси и симпозиуми: новости в офталмологията, постижения и песпективи в офталмологията, лечение и дагностика на глаукоми.

Кабинетът разполага с модерна апаратура за ранна и прецизна дианостика на очни заболявания и състояния.
В специализирания кабинет се обръща специално внимание на диагностиката и лечението на глаукома, както и на проблемите на диабетната ретинопатия, дегенерацията на макулата, катаракта, късогледство и далекогледство, астигматизъм.

Извършва се  екстракция на чуждо тяло от роговицата и диагностика на интрабулбарно чуждо тяло. Оказва се първа помощ при спешни състояния.

Други доктори