Специалности: Патология

Д-р Попов завършва медицина в МУ гр.Пловдив. Специализира „Обща и клинична патология” и работи в ” ДКЦ 1-Ямбол” ЕООД от 2002г. Патоцитологичната лаборатория е с водеща роля в лечебно-диагностичната дейност .

Активно се обучава в курсове за следдипломна квалификация. Участва в научни конференции по Обща и клинична патология и конгреси с международно участие.

Други доктори