Специалности: Микробиология

Д-р Ивелина Трендафилова

Д-р Трендафилова завършва медицина в МУ гр.Стара Загора. Специализира и придобива специалност Клинична Микробиология през 2003г.

От 2007г. работи в Микробиологична лаборатория към „ДКЦ 1 – Ямбол” ЕООД, гр.Ямбол.

Участва в курсове за следдипломна квалификация за придобиване на специалност, научни конференции и конгреси на Българската Асоциация по Микробиология, за което притежава съответните сертификати.

Целта на Микробиологична лаборатория към „ДКЦ 1 – Ямбол” ЕООД е да подпомогне диагностиката и лечението на пациентите в доболничната помощ.

Други доктори