Специалности: Кардиолог

Д-р Игор Коцевски

Д-р Коцевски работи в ДКЦ от 2017г. Притежава сертификат за ехокардиография – експертно ниво, както и сертификат за инвазивен кардиолог. Освен в доболнична работи и в болнична помощ.

Диагностицира и лекува сърдечно-съдови заболявания. Сърдечно-съдовите заболявания претърпяват бързо развитие, поради което е необходим чест контрол на състоянието, особено при остри коронарни синдроми, хипертонични кризи, възпалителни заболявания на сърцето. Лечението на тези болести изисква висока квалификация и богат клиничен опит, които осигуряват бърза и точна диагноза и правилно лечение.Една от причините за заболяване на органите на кръвообращението е високото артериално налягане. Извърва Холтер-мониториране, ехокардиография.

Други доктори