проверка на резултати от лабораторни изследвания

www.e-result.net

 

 

                                                 

 

 

                                                                

ЦЕНОРАЗПИС НА  ПЛАТЕНИ  МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

 

 

 

Наименование на дейността

Цена (лв.)

1

Първичен преглед

40.00

2

Вторичен преглед

25.00

3

Домашен-първичен

50.00

4

Домашен-вторичен

40.00

5

ЕКГ

10.00

6

Спирометрия

20.00

7

Измерване  RR

5.00

8

Мускулна инжекция

7.00

9

Венозна  инжекция

15.00

10

Венозна  инфузия

25.00

11

Заверка на медицинско свидетелство от лекар специалист

12.00

12

Здравна книжка

16.00

13

Медицинско свидетелство за шофьор „С”

60.00

14

Медицинско свидетелство за работа / обикновено терапевт + психиатър /

30.00

15

Медицинско свидетелство за работа за ученици

20.00

16

Медицинско свидетелство  за ученици

15.00

17

Медицинско свидетелство  за  студенти

20.00

18

Медицинско свидетелство  за  брак (без Васерман)

40.00

19

Медицинско свидетелство  за  достъп до класифицирана информация

20.00

20

Медицинско свидетелство  за  работа  в РДВР

40.00

21

Психологическо изследване по чл.157 от МК

140.00

22

Психологическо изследване по чл.343 от ЗДП

140.00

23

Психологическо изследване категория ,,С”;,,Д”;,,Е”;,,Ттб”

70.00

24

Удостоверение или дубликат за психологическа пригодност

10.00

25

Медицинска бележка за  ловци и охрана

20.00

26

Медицинско свидетелство за работа в чужбина

80.00

27

Такса  СЛЛК  за 2 специалисти

35.00

 

 

 

 

                             АКУШЕРСТВО  И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

28

Поставяне на спирала

50.00

29

Сваляне на спирала

30.00

30

Електрокоагулация

50.00

31

Колпоскопия

50.00

32

Полипектомия

50.00

33

Инцизия на фурункул или бартолинов абсцес с поставяне на дренаж

50.00

34

Последваща обработка  на фурункул или бартолинов абсцес със смяна на дренажа

40.00

35

Обработка на оперативна рана със сваляне на конци на коремна стена

30.00

36

Обработка на рана със сваляне на конци на перинеум

30.00

37

Сваляне на конци на влагалище и маточна шийка

30.00

48

Първичен преглед на бременна с изработване на карта за бременност

40.00

39

Ехография на полова система

40.00

 

 

 

 

                                              ОЧНИ БОЛЕСТИ

 

40

Тонометрия

10.00

41

Периметрия

20.00

42

Офталмоскопия

20.00

 

 

 

 

                              ОРТОПЕДИЯ  И  ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

43

Репозиция на фрактура  дистален  радиус с гипсова  имобилизация

80.00

44

Репозиция на фрактура на предмишница с гипсова имобилизация

100.00

45

Репозиция  на метакарпална или  метатарзална фрактура с гипсова имобилизация

60.00

46

Безкръвна  репозиция на МК и МТ с метална синтеза

90.00

47

Репозиция на фрактура на  хумерус и имобилизация

80.00

48

Репозиция на едноглезенна фрактура с имобилизация

80.00

49

Репозиция на двуглезенна  фрактура и имобилизация

150.00

50

Гипсова превръзка на горен крайник -  лонгета

50.00

51

Гипсов  ръкав

60.00

52

Висок гипсов  ръкав

80.00

53

Лонгета  на подбедрица и ходило

60.00

54

Туторна  лонгета

70.00

55

Гипсов ботуш

80.00

56

Гипсов  крачол

90.00

57

Шийна  имобилизация  с ортеза

20.00

58

Превръзка тип „ раница” или по „Дезо”

40.00

59

Заместване или смяна на гипсова имобилизация  на горен крайник

40.00

60

Заместване или смяна на гипсова имобилизация на долен крайник

60.00

61

Отстраняване на външен имобилизиращ уред / шина , гипс /

20.00

62

Инцизия  и дренаж на  палмарно или тенарно  пространство

70.00

63

Аспирация  на  бурса

25.00

64

Линеарна ексцизия при врастнал нокът

70.00

65

Шев на меки тъкани до ниво фасция

60.00

66

Шев на мускули  при травма

70.00

67

Инцизия на меки тъкани

50.00

68

Рентгеноскопия  при  репозиция

40.00

69

Смяна на ранева  тампонада или дренаж

20.00

70

Отстраняване на чуждо тяло  без инцизия  от горен крайник

40.00

71

Отстраняване на чуждо тяло  без инцизия  от долен крайник / без  стъпало /

40.00

72

Наместване на фрактура на фаланга на пръст с метална фиксация

100.00

73

Безкръвна  репозиция  на луксация на раменна става  под местна анестезия

80.00

74

Отстраняване на киршнерова игла  перкутанно

30.00

75

Пункция  на става – диагностична , терапевтична

40.00

76

Инжектиране на лечебна субстанция в става или лигамент / вътреставна инжекция/

20.00

77

Отстраняване  на чуждо тяло от горен крайник с инцизия

60.00

78

Отстраняване  на чуждо тяло от долен крайник и стъпало с инцизия

60.00

 

 

 

 

                            УШНО – НОСНО – ГЪРЛЕНИ  БОЛЕСТИ

 

79

Вземане  на секрет  от горни дихателни пътища

5.00

80

Промивка

40.00

81

Каутеризация – химическа , електрокаутеризация

40.00

82

Шев  на  меки  тъкани  в областта на главата и шията

80.00

83

Отстраняване на хирургични шевове на главата и шията

40.00

84

Отстраняване  на чуждо тяло от носа

100.00

85

Закрито наместване  на  носна  фрактура

100.00

86

Аудиометрия

40.00

87

Клинични  вестибуларни  функционални  тестове

40.00

88

Адаптиране  на слухов апарат

100.00

89

Отстраняване на чуждо тяло  от ухо  без  инцизия

50.00

90

Парацентеза 

50.00

91

Смяна  на  трахеостомна   канюла

50.00

92

Вземане  на биопсичен  материал  от УНГ

100.00

93

Инцизия  на  носа

60.00

94

Екстракция  на  чуждо  тяло  от  гърлото

100.00

95

Отваряне  на  перитонзиларен  абсцес

100.00

96

Инцизия  на  атерома

150.00

97

Инцизия  на  отематома

150.00

98

Продухване  по  Полицер  и  Зигле

60.00

99

Мирингопластика

150.00

100

Пробиване  на уши  за обеци

40.00

101

Френулотомия

60.00

102

Отстраняване  на камък  от  слюнчена  жлеза  и  сондиране

100.00

 

 

 

 

                                             ФИЗИОТЕРАПИЯ /  цена  за  1 процедура /

 

103

Ултразвукова терапия  с  медикамент

10.00

104

Светлолечение

10.00

105

Цялостен масаж 40 мин

50.00

106

Частичен масаж 20 мин

30.00

107

Мануална терапия

50.00

108

УВЛ

10.00

109

Арома масаж с етерични масла - частичен

35.00

110

Изготвяне на индивидуален комплекс от упражнения

40.00

111

Индивидуални занимания по кинезитерапия

20.00

112

Интерферентен ток на поле

10.00

113

Динамични токове на поле

10.00

114

Магнитотерапия на поле

10.00

115

Високочестотни токове

10.00

116

Йонофореза

10.00

117

Интерферема с вакуум

15.00

118

Антропометрични замервания

20.00

 

                                                  ХИРУРГИЯ

 

119

Биопсия  на  мека  тъкан  с  хистологично изследване

100.00

120

Екстерпация  на   липом

150.00

121

Екстерпация  на   множество  липоми

250.00

122

Екстерпация  на  атером

120.00

123

Екстерпация  на  множество  атероми

200.00

124

Репониране  на  херния

100.00

125

Слабинна  херния - едностранна

500.00

126

Слабинна  херния  с поставяне на платно

600.00

127

Бедрена  херния

500.00

128

Пъпна  херния

600.00

129

Следоперативна  херния

600.00

130

Хемороиди

700.00

131

Перианална  фистула

700.00

132

Анална  фисура

700.00

133

Отстраняване на хирургични шевове

20.00

134

Инцизия  на  меки  тъкани

80.00

135

Инцизия  на  подкожен  панарициум  или  паронихия

80.00

136

Инцизия  на  повърхностно  разположен  флегмон

80.00

 

ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

 

137

Преглед и изготвяне на индивидуален план за лечение на хронични рани или рани от изгаряне

60

138

Шев на рана в областта на главата и шията

90.00

139

Отстраняване на ксантелазми

60.00

140

Отстраняване на полипи на клепачи

70.00

141

Отстраняване на шевове в оластта на шията и лицето

30.00

142

Терапия на мигрена с ботокс

90.00

143

Естетична консултация с фотографиране и изготвяне на индивидуален план

90.00

144

Eстетична терапия с Ботокс 50Е

90.00

145

Инжектиране на филър

90.00

 

 

 

 

                                                     УРОЛОГИЯ

 

146

Цистоскопия

120.00

147

Циркумцизио

400.00

148

Инцизия  на  скротум

100.00

149

Фимоза  -  дилатация  на  препуциума

40.00

150

Ехография на пикочо – половата система

50.00

 

 

 

 

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

 

151

Електрокоагулация  на  единични  кондиломи

50.00

152

Електрокоагулация  на  множествени  кондиломи

250.00

 

 

 

 

                                  КЛИНИЧНА    ЛАБОРАТОРИЯ

 

153

Кръвна картина—поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

4.00

154

Скорост на утаяване на еритроцитите

2.00

155

Време на кървене

3.00

156

Пресяващи тестове: протромбиново време

4.00

157

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

4.00

158

Пресяващи тестове: фибриноген

4.00

159

Урина / 24 часа / – количество глюкоза

3.00

160

Урина / 24 часа / – количество белтък

3.00

161

Урина / 24 часа / – количество калций

3.00

162

Урина / 24 часа / – количество фосфор

3.00

163

Урина / 24 часа / – количество калий,натрий,хлор

5.00

164

Урина - Алфа-амилаза

4.00

165

Урина качествено изследване – глюкоза

1.00

166

Урина качествено изследване – белтък

1.00

167

Урина качествено изследване – билирубин,уробилиноген

2.00

168

Урина качествено изследване – белтък, билирубин, уробилиноген

3.00

169

Урина качествено изследване – кетотела

1.00

170

Урина качествено изследване – кръв

1.00

171

Урина качествено изследване – относително тегло

1.00

172

Химично изследване на урина

5.00

173

Урина – белтък и седимент

4.00

174

Седимент на урина—ориентировъчно изследване

3.00

175

Окултни кръвоизливи

6.00

176

Глюкоза

3.00

177

Кръвно-захарен профил

8.00

178

Креатинин

3.00

179

Урея

3.00

180

Билирубин—общ

3.00

181

Билирубин—директен

3.00

182

Общ белтък

3.00

183

Албумин

3.00

184

Холестерол

3.00

185

HDL-холестерол

3.00

186

Триглицериди

3.00

187

Гликиран хемоглобин

   14.00

188

Пикочна киселина

3.00

189

AСАТ

3.00

190

АЛАТ

3.00

191

Креатинкиназа (КК)

4.00

192

ГГТ

3.00

193

Алкална фосфатаза (АФ)

3.00

194

Кръв - Алфа-амилаза

4.00

195

Ретикулоцити

4.00

196

Натрий и калий

6.00

197

Калций

3.00

198

Фосфати

3.00

199

Желязо

4.00

200

ЖСК

4.00

201

CRP

6.00

202

Диференциално броене на левкоцити—визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

5.00

203

Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване

5.00

204

fT4

14.00

205

TSH

14.00

206

PSA

17.00

207

СA-15-3

18.00

208

СА-19-9

18.00

209

Микроалбуминурия

12.00

210

Progesteron

16.00

211

LH

16.00

212

FSH

16.00

213

Prolactin

16.00

214

Estradiol

16.00

215

Testosteron

16.00

216

Австралийски  антиген

12.00

217

Изследване за хепатит С /анти HCV /

12.00

218

СПИН

12.00

219

Такса  за вземане на биологичен  материал

2.00

220

Insulin – 0ч.

17.00

221

Insulin – 1ч.

15.00

222

Insulin  - 2ч.

15.00

223

Anti TPO (MAT)

17.00

224

ТАТ

17.00

225

Вземане на кръв по домовете

7.00

226

FT3

16.00

227

PSA Free

18.00

228

CEA

18.00

229

Кортизол в серум

17.00

230

Кортизол в урина

17.00

231

UACR  (албумин/креатинин в урина)

13.00

232

Микроскопско изследване за Ео в носен секрет

7.00

233

Витамин В12

17.00

234

Витамин D

28.00

235

Алфа-амилаза (серум)

4.00

236

Магнезий

4.00

237

LDL- холестерол

4.00

238

Липаза

5.00

239

TSH +FT4

27.00

240

TSH +FT4 +MAT

40.00

241

TSH +MAT

28.00

242

TSH +TAT + MAT

40.00

243

TAT + MAT

30.00

244

CA – 125

18.00

245

Време на съсирване

3.00

246

AST

8.00

247

RF

8.00

248

КК – МВ

5.00

249

LDH /лактатдехидрогеназа

6.00

250

Феритин

17.00

251

D- dimer  /Д - димер/

20.00

252

SARS-CoV-2 Ig G II QUANT (VNT) количествен тест

28.00

253

SARS-CoV-2 Ig G II QUANT (VNT) количествен тест за здравни работници

22.00

 

                            МИКРОБИОЛОГИЧНА    ЛАБОРАТОРИЯ

 

254

Изследване  за  постъпване  в  детско  заведение  -  паразитология

10.00

255

Изследване  за  постъпване  в  детско  заведение  - микробиология  + паразитология

16.00

256

Профилактично и клинично изследване за паразити

15.00

257

Такса  вземане  на  биологичен  материал

2.00

258

RPR (или Васерман)

12.00

259

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета стрептококови инфекции)

8.00

260

Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

8.00

261

Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

14.00

262

Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

15.00

263

Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (—), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

10.00

264

Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др., Грам (—), Гъби (C. albicans) и др.

17.00

265

Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (—), Анаероби, Corynebacterium

17.00

266

Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

12.00

267

Ушен секрет

15.00

268

Очен секрет

15.00

269

Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (—), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

15.00

270

Антибиограма с 6 антибиотични диска

12.00

271

Хламидия  трахоматис  Антиген

22.00

272

Изследване за инфлуенца А+В

22.00

273

Хеликобактер  пилори 

22.00

274

Изследване за RSV+Adenovirus

22.00

275

Изследване за Ротавирус Антиген и Аденовирус Антиген

20.00

276

Изследване за Клостридиум дифициле

32.00

277

Изследване за урогенитална микоплазма и уреаплазма

35.00

278

Изследване за кампилобактер

22.00

279

Калпротектин

28.00

280

Бърз тест за Стрептококи Група А

15.00

281

SARS COV-2  антиген тест

15.00

282

SARS COV-2 антиген + Influenza А и В тест

35.00

 

                                    ОБРАЗНА    ДИАГНОСТИКА

 

283

Рентгенография на лицеви кости

20.00

284

Рентгенография на околоносни синуси

20.00

285

Специални центражи на черепа

20.00

286

Рентгенография на стернум

20.00

287

Рентгенография на ребра

20.00

288

Рентгеноскопия на бял дроб

20.00

289

Рентгенография на крайници

20.00

290

Рентгенография на длан и пръсти

20.00

291

Рентгенография на стерноклавикуларна става

20.00

292

Рентгенография на сакроилиачна става

20.00

293

Рентгенография на бедрена кост

20.00

294

Рентгенография на колянна става

20.00

295

Рентгенография на подбедрица

20.00

296

Рентгенография на глезенна става

20.00

297

Рентгенография на стъпало и пръсти

20.00

298

Рентгенография на клавикула

20.00

299

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

20.00

300

Рентгенография на скапула

20.00

301

Рентгенография на раменна става

20.00

302

Рентгенография на хумерус

20.00

303

Рентгенография на лакетна става

20.00

304

Рентгенография  на  тазобедрена  става

20.00

305

Рентгенография на антебрахиум

20.00

306

Рентгенография на гривнена става

20.00

307

Рентгенография на череп

20.00

308

Рентгенография на гръбначни прешлени

20.00

309

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

30.00

310

Обзорна рентгенография на корем

20.00

311

Рентгенография на таз

20.00

312

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

40.00

313

Ехографска  диагностика  на млечни жлези

30.00

314

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

30.00

315

Иригография

30.00

316

Мамография на двете млечни жлези

40.00

317

Рентгенографско изследване на костна плътност – ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ:

 

 

·         на една точка по избор – тазобедрена става или лумбални прешлени

60.00

 

·         на две точки  - тазобедрена става и лумбални прешлени

75.00

318

Разчет на локални стари изследвания с интерпретация

10.00

 

 

 

 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

 

319

Ехографска  диагностика  на щитовидна жлеза

40.00

 

 

 

 

КАРДИОЛОГИЯ

 

320

Ехокардиография

50.00

 

 

 

 

                           ПАТОМОРФОЛОГИЧНА       ЛАБОРАТОРИЯ

 

321

Цитологично  изследване

30.00

322

Хистобиопсично  изследване

40.00

Go to Top