проверка на резултати от лабораторни изследвания

www.e-result.net

 

 

                                                 

 

 

                                                                

ЦЕНОРАЗПИС НА  ПЛАТЕНИ  МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

 

 

 

Наименование на дейността

Цена (лв.)

1

Първичен преглед

40.00

2

Вторичен преглед

25.00

3

Домашен-първичен

37.00

4

Домашен-вторичен

27.00

5

ЕКГ  с разчитане

10.00

6

ЕКГ  без разчитане

5.00

7

Спирометрия

15.00

8

Измерване  RR

4.00

9

Мускулна инжекция

4.00

10

Венозна  инжекция

7.00

11

Венозна  инфузия

15.00

9

Заверка на медицинско свидетелство от лекар специалист

12.00

10

Здравна книжка със заверка от терапевт

20.00

11

Здравна книжка

16.00

12

Медицинско свидетелство за шофьор „С”

45.00

13

Медицинско свидетелство за работа / обикновено терапевт + психиатър /

20.00

14

Медицинско свидетелство за работа за ученици

20.00

15

Медицинско свидетелство  за ученици

10.00

16

Медицинско свидетелство  за  студенти

15.00

17

Медицинско свидетелство  за  брак (без Васерман)

40.00

18

Медицинско свидетелство  за  достъп до класифицирана информация

20.00

19

Медицинско свидетелство  за  работа  в РДВР

40.00

20

Психологическо изследване по чл.157 от МК

60.00

21

Психологическо изследване по чл.343 от ЗДП

60.00

22

Психологическо изследване категория ,,С”;,,Д”;,,Е”;,,Ттб”

40.00

23

Удостоверение или дубликат за психологическа пригодност

7.00

24

Медицинска бележка за  ловци и охрана

20.00

25

Медицинско свидетелство за работа в чужбина

80.00

26

Такса  СЛЛК  за 2 специалисти

35.00

 

 

 

 

                             АКУШЕРСТВО  И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

27

Аборт  по желание

120.00

28

Диагностичен и лечебен кюретаж

100.00

29

Поставяне на спирала

35.00

30

Сваляне на спирала

30.00

31

Електрокоагулация

30.00

32

Колпоскопия

30.00

33

Полипектомия

30.00

34

Инцизия на фурункул или бартолинов абсцес с поставяне на дренаж

30.00

35

Последваща обработка  на фурункул или бартолинов абсцес със смяна на дренажа

20.00

36

Обработка на оперативна рана със сваляне на конци на коремна стена

20.00

37

Обработка на рана със сваляне на конци на перинеум

20.00

48

Сваляне на конци на влагалище и маточна шийка

30.00

39

Първичен преглед на бременна с изработване на карта за бременност

30.00

40

Ехография на полова система

28.00

 

 

 

 

                                            АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

 

41

Предоперативна консултация

20.00

42

Венозна анестезия

50.00

43

Спинална  анестезия

70.00

44

Локална  анестезия- проводна , инфилтрационна

10.00

 

 

 

 

                                              ОЧНИ БОЛЕСТИ

 

45

Тонометрия

5.00

46

Периметрия

10.00

47

Офталмоскопия

10.00

 

 

 

 

                              ОРТОПЕДИЯ  И  ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

48

Репозиция на фрактура  дистален  радиус с гипсова  имобилизация

50.00

49

Репозиция на фрактура на предмишница с гипсова имобилизация

80.00

50

Репозиция  на метакарпална или  метатарзална фрактура с гипсова имобилизация

40.00

51

Безкръвна  репозиция на МК и МТ с метална синтеза

70.00

52

Репозиция на фрактура на проксимален хумерус и имобилизация

50.00

53

Репозиция на кондилна фрактура на хумерус и имобилизация

50.00

54

Репозиция на едноглезенна фрактура с имобилизация и епифизиолиза

50.00

55

Репозиция на двуглезенна  фрактура и имобилизация

90.00

56

Гипсова превръзка на горен крайник -  лонгета

20.00

57

Гипсов  ръкав

30.00

58

Висок гипсов  ръкав

50.00

59

Функционален гипс - Колдуел

50.00

60

Лонгета  на подбедрица и ходило

30.00

61

Туторна  лонгета

30.00

62

Гипсов ботуш

50.00

63

Гипсов  тутор

50.00

64

Гипсов  крачол

60.00

65

Гипс -  джапанка

20.00

66

Шийна  имобилизация  / яка /

20.00

67

Превръзка тип „ раница” или по „Дезо”

20.00

68

Заместване или смяна на гипсова имобилизация  на горен крайник

20.00

69

Заместване или смяна на гипсова имобилизация на долен крайник

20.00

70

Отстраняване на външен имобилизиращ уред / шина , гипс /

10.00

71

Екстирпация на ганглион  на ръка и крак

120.00

72

Екстирпация на тумор от меките части на ръка или крак, чужди тела

120.00

73

Бурзектомия

120.00

74

Операция на стенозиращ тендовагинит на ръката – вагинотомия , парциална вагинектомия

100.00

75

Оперативно лечение на болестта на  „ Дьо  Кервен”

120.00

76

Шев  на екстензорно  сухожилие

100.00

77

Шев  на флексорно сухожилие

150.00

78

Шев  на  ахилесово  сухожилие

250.00

79

Тенолиза  на  едно сухожилие

100.00

80

Тенолиза  на  повече  сухожилия

200.00

81

Пълно или частично отстраняване на апоневроза при дюпюитенова контрактура І,ІІ,ІІІ  степен

250.00

82

Операция  на карпален или тарзален  тунелен синдром

200.00

83

Ампутация на ниво фаланга

100.00

84

Биопсия  на  меки  тъкани

30.00

85

Инцизия  и дренаж на  палмарно или тенарно  пространство

50.00

86

Аспирация  на  бурса

15.00

87

Линеарна ексцизия при врастнал нокът

40.00

88

Шев на меки тъкани до ниво фасция

30.00

89

Шев на мускули  при травма

50.00

90

Инцизия на меки тъкани

30.00

91

Рентгеноскопия  при  репозиция

30.00

92

Смяна на ранева  тампонада или дренаж

15.00

93

Отстраняване на чуждо тяло от ръка долен  край  без инцизия

20.00

94

Отстраняване на чуждо тяло  без инцизия  от горен крайник

20.00

95

Отстраняване на чуждо тяло  без инцизия  от долен крайник / без  стъпало /

20.00

96

Наместване на фрактура на дистален радиус с перкутанна метална фиксация

100.00

97

Телена фиксация на кондилна фрактура на хумерус и епифизиолиза

150.00

98

Телена фиксия на фрактура на епикондил и интрамедуларна фиксация на фрактура

200.00

99

Наместване и метална остеосинтеза  при карпална  и тарзална фрактура на петната кост / миниинвазивен  достъп /

150.00

100

Наместване на фрактура на фаланга на пръст с метална фиксация

75.00

101

Остеосинтеза  на олекранон  и патела

200.00

102

Отстраняване на остеосинтеза от олекранон и патела

120.00

103

Кръвна репозиция и метална  остеосинтеза на  акромиоклавикуларна   луксация

200.00

104

Безкръвна  репозиция  под венозна анестезия  на луксация на раменна става

100.00

105

Безкръвна  репозиция  на луксация на раменна става  под местна анестезия

80.00

106

Безкръвна  репозиция  под венозна анестезия  на луксация на  лакътна става

100.00

107

Безкръвна  репозиция  под  местна анестезия  на луксация на  лакътна става

80.00

108

Екстракция на интрамедуларна  метална  остеосинтеза от хумерус

150.00

109

Отстраняване   на  външен  фиксатор

100.00

110

Отстраняване на киршнерова игла  перкутанно

20.00

111

Пункция  на става – диагностична , терапевтична

20.00

112

Инжектиране на лечебна субстанция в става или лигамент / вътреставна инжекция/

20.00

113

Отстраняване  на чуждо тяло от горен крайник с инцизия

40.00

114

Отстраняване  на чуждо тяло от долен крайник и стъпало с инцизия

40.00

115

Ехоскопия  на тазобедрени  стави и преглед  на КМС

50.00

 

 

 

 

                            УШНО – НОСНО – ГЪРЛЕНИ  БОЛЕСТИ

 

116

Вземане  на секрет  от горни дихателни пътища

5.00

117

Промивка

30.00

118

Каутеризация – химическа , електрокаутеризация

20.00

119

Шев  на  меки  тъкани  в областта на главата и шията

25.00

120

Отстраняване на хирургични шевове на главата и шията

10.00

121

Отстраняване  на чуждо тяло от носа без инцизия

20.00

122

Закрито наместване  на  носна  фрактура

30.00

123

Аудиометрия

30.00

124

Клинични  вестибуларни  функционални  тестове

10.00

125

Адаптиране  на слухов апарат

30.00

126

Отстраняване на чуждо тяло  от ухо  без  инцизия

25.00

127

Парацинтеза 

30.00

128

Смяна  на  трахеостомна   канюла

30.00

129

Вземане  на биопсичен  материал  от външно  ухо

25.00

130

Инцизия  на  носа

15.00

131

Екстракция  на  чуждо  тяло  от  гърлото

30.00

132

Отваряне  на  перитонзиларен  абсцес

30.00

133

Инцизия  на  атерома

30.00

134

Инцизия  на  отематома

30.00

135

Продухване  по  Полицер  и  Зигле

30.00

136

Мирингопластика

50.00

137

Пробиване  на уши  за обеци

28.00

138

Френулотомия

30.00

139

Отстраняване  на камък  от  слюнчена  жлеза  и  сондиране

30.00

 

 

 

 

                                             ФИЗИОТЕРАПИЯ /  цена  за  1 процедура /

 

140

Ултразвукова терапия  с  медикамент

9.00

141

Криотерапия

5.00

142

Светлолечение

6.00

143

Цялостен масаж 40 мин

35.00

144

Частичен масаж 20 мин

25.00

145

Мануална терапия

20.00

146

УВЛ

9.00

147

Арома масаж с етерични масла - частичен

27.00

148

Изготвяне на индивидуален комплекс от упражнения

15.00

149

Индивидуални занимания по кинезитерапия

15.00

150

Интерферентен ток на поле

6.00

151

Динамични токове на поле

6.00

152

Магнитотерапия на поле

6.00

153

Лазертерапия на поле

15.00

154

Високочестотни токове

6.00

155

Йонофореза

6.00

156

Интервак на поле

9.00

157

Антропометрични замервания

20.00

 

                                                  ХИРУРГИЯ

 

158

Биопсия  на  мека  тъкан  с  хистологично изследване

80.00

159

Екстерпация  на   липом

100.00

160

Екстерпация  на   множество  липоми

150.00

161

Екстерпация  на  атером

100.00

162

Екстерпация  на  множество  атероми

150.00

163

Репониране  на  херния

100.00

164

Слабинна  херния - едностранна

500.00

165

Слабинна  херния  с поставяне на платно

600.00

166

Бедрена  херния

500.00

167

Пъпна  херния

600.00

168

Следоперативна  херния

600.00

169

Хемороиди

250.00

170

Перианална  фистула

250.00

171

Анална  фисура

100.00

172

Електроексцизия  на  брадавици, кондиломи

100.00

173

Инцизия  на  меки  тъкани

60.00

174

Инцизия  на  подкожен  панарициум  или  паронихия

60.00

175

Инцизия  на  повърхностно  разположен  флегмон

60.00

176

Диагностична  и  лечебна  пункция  на  повърхностни  кисти, абсцеси  и др.

60.00

177

Отстраняване на нокът,нокътно легло и нокътна гънка

60.00

178

Отстраняване на хирургични шевове

10.00

179

Шев  на  меки  тъкани  до  ниво  фасция

30.00

180

Дермоидна  киста

300.00

181

Рецидивна киста

300.00

182

Линеарна  ексцизия  на  врастнал  нокът

60.00

183

Инцизия  на  сухожилен  панарициум

80.00

 

 

 

 

                                                     УРОЛОГИЯ

 

184

Цистоскопия

120.00

185

Циркумцизио

400.00

186

Инцизия  на  скротум

100.00

187

Фимоза  -  дилатация  на  препуциума

20.00

188

Ехография на пикочо – половата система

30.00

 

 

 

 

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

 

189

Електрокоагулация  на  единични  кондиломи

30.00

190

Електрокоагулация  на  множествени  кондиломи

50.00

 

 

 

 

                                  КЛИНИЧНА    ЛАБОРАТОРИЯ

 

191

Кръвна картина—поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

3.00

192

Скорост на утаяване на еритроцитите

1.50

193

Време на кървене

2.00

194

Пресяващи тестове: протромбиново време

3.00

195

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

3.00

196

Пресяващи тестове: фибриноген

3.00

197

Урина / 24 часа / – количество глюкоза

2.50

198

Урина / 24 часа / – количество белтък

2.50

199

Урина / 24 часа / – количество калций

2.50

200

Урина / 24 часа / – количество фосфор

2.50

201

Урина / 24 часа / – количество калий,натрий,хлор

4.50

202

Урина - Алфа-амилаза

2.50

203

Урина качествено изследване – глюкоза

0.50

204

Урина качествено изследване – белтък

0.50

205

Урина качествено изследване – билирубин,уробилиноген

1.00

206

Урина качествено изследване – белтък, билирубин, уробилиноген

1.50

207

Урина качествено изследване – кетотела

0.50

208

Урина качествено изследване – кръв

0.50

209

Урина качествено изследване – относително тегло

0.50

210

Химично изследване на урина

4.00

211

Урина – белтък и седимент

3.00

212

Седимент на урина—ориентировъчно изследване

2.00

213

Окултни кръвоизливи

4.00

214

Глюкоза

2.50

215

Кръвно-захарен профил

6.00

216

Креатинин

2.50

217

Урея

2.50

218

Билирубин—общ

2.50

219

Билирубин—директен

2.50

220

Общ белтък

2.50

221

Албумин

2.50

222

Холестерол

2.50

223

HDL-холестерол

2.50

224

Триглицериди

2.50

225

Гликиран хемоглобин

   12.00

226

Пикочна киселина

2.50

227

AСАТ

2.50

228

АЛАТ

2.50

229

Креатинкиназа (КК)

3.00

230

ГГТ

2.50

231

Алкална фосфатаза (АФ)

2.50

232

Кръв - Алфа-амилаза

2.50

233

Ретикулоцити

3.00

234

Натрий и калий

4.50

235

Калций

2.50

236

Фосфати

2.50

237

Желязо

2.50

238

ЖСК

3.00

239

CRP

5.00

244

Диференциално броене на левкоцити—визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

4.00

241

Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване

3.00

242

fT4

13.00

243

TSH

13.00

252

PSA

15.00

244

СA-15-3

16.00

245

СА-19-9

16.00

246

Микроалбуминурия

10.00

247

Progesteron

15.00

248

LH

15.00

249

FSH

15.00

250

Prolactin

15.00

251

Estradiol

15.00

252

Testosteron

15.00

253

Австралийски  антиген

10.00

254

Изследване за хепатит С /анти HCV /

10.00

255

СПИН

10.00

256

Такса  за вземане на биологичен  материал

2.00

257

Insulin – 0ч.

15.00

258

Insulin – 1ч.

15.00

259

Insulin  - 2ч.

15.00

260

Anti TPO (MAT)

15.00

261

ТАТ

15.00

262

Вземане на кръв по домовете

7.00

263

FT3

15.00

264

PSA Free

16.00

265

CEA

16.00

266

Кортизол в серум

15.00

267

Кортизол в урина

15.00

268

UACR  (албумин/креатинин в урина)

11.00

269

Микроскопско изследване за Ео в носен секрет

5.00

270

Витамин В12

14.00

271

Витамин D

28.00

272

Алфа-амилаза (серум)

2.50

273

Магнезий

3.00

274

LDL- холестерол

2.50

275

Липаза

3.00

276

TSH +FT4

26.00

277

TSH +FT4 +MAT

36.00

278

TSH +MAT

26.00

279

TSH +TAT + MAT

38.00

280

TAT + MAT

26.00

281

CA – 125

15.00

282

Време на съсирване

2.00

283

AST

7.00

284

RF

7.00

285

КК – МВ

5.00

286

LDH /лактатдехидрогеназа

5.00

287

Феритин

14.00

288

D- dimer  /Д - димер/

16.00

289

SARS-CoV-2 Ig G II QUANT (VNT) количествен тест

28.00

290

SARS-CoV-2 Ig G II QUANT (VNT) количествен тест за здравни работници

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            МИКРОБИОЛОГИЧНА    ЛАБОРАТОРИЯ

 

291

Изследване  за  постъпване  в  детско  заведение  -  паразитология

10.00

292

Изследване  за  постъпване  в  детско  заведение  - микробиология  + паразитология

15.00

293

Профилактично и клинично изследване за паразити

15.00

294

Такса  вземане  на  биологичен  материал

2.00

295

RPR (или Васерман)

10.00

296

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета стрептококови инфекции)

7.00

297

Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

7.00

298

Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

12.00

299

Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

12.00

300

Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (—), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

8.00

301

Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др., Грам (—), Гъби (C. albicans) и др.

15.00

302

Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (—), Анаероби, Corynebacterium

15.00

303

Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

10.00

304

Ушен секрет

12.00

305

Очен секрет

12.00

306

Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (—), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

12.00

307

Антибиограма с 6 антибиотични диска

10.00

308

Хламидия  трахоматис  Антиген

20.00

309

Изследване за инфлуенца А+В

22.00

310

Хеликобактер  пилори 

20.00

311

Изследване за RSV+Adenovirus

20.00

312

Изследване за Ротавирус Антиген и Аденовирус Антиген

18.00

313

Изследване за Клостридиум дифициле

32.00

314

Изследване за урогенитална микоплазма и уреаплазма

30.00

315

Изследване за кампилобактер

20.00

316

Калпротектин

25.00

317

Бърз тест за Стрептококи Група А

14.00

318

SARS COV-2  антиген тест

15.00

319

SARS COV-2 антиген + Influenza А и В тест

33.00

 

                                    ОБРАЗНА    ДИАГНОСТИКА

 

320

Рентгенография на лицеви кости

15.00

321

Рентгенография на околоносни синуси

15.00

322

Специални центражи на черепа

15.00

323

Рентгенография на стернум

15.00

324

Рентгенография на ребра

15.00

325

Рентгеноскопия на бял дроб

20.00

326

Рентгенография на крайници

15.00

327

Рентгенография на длан и пръсти

15.00

328

Рентгенография на стерноклавикуларна става

15.00

329

Рентгенография на сакроилиачна става

15.00

330

Рентгенография на бедрена кост

15.00

331

Рентгенография на колянна става

15.00

332

Рентгенография на подбедрица

15.00

333

Рентгенография на глезенна става

15.00

334

Рентгенография на стъпало и пръсти

15.00

335

Рентгенография на клавикула

15.00

336

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

15.00

337

Рентгенография на скапула

15.00

338

Рентгенография на раменна става

15.00

339

Рентгенография на хумерус

15.00

340

Рентгенография на лакетна става

15.00

341

Рентгенография  на  тазобедрена  става

15.00

342

Рентгенография на антебрахиум

15.00

343

Рентгенография на гривнена става

15.00

344

Рентгенография на череп

20.00

345

Рентгенография на гръбначни прешлени

20.00

346

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

20.00

347

Обзорна рентгенография на корем

20.00

348

Рентгенография на таз

20.00

349

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

30.00

350

Ехографска  диагностика  на млечни жлези

30.00

351

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

30.00

352

Иригография

30.00

353

Мамография на двете млечни жлези

30.00

354

Рентгенографско изследване на костна плътност – ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ:

 

 

·         на една точка по избор – тазобедрена става или лумбални прешлени

60.00

 

·         на две точки  - тазобедрена става и лумбални прешлени

75.00

355

Разчет на локални стари изследвания с интерпретация

10.00

 

 

 

 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

 

356

Ехографска  диагностика  на щитовидна жлеза

25.00

 

 

 

 

КАРДИОЛОГИЯ

 

357

Ехокардиография

35.00

 

 

 

 

                           ПАТОМОРФОЛОГИЧНА       ЛАБОРАТОРИЯ

 

358

Цитологично  изследване

20.00

359

Хистобиопсично  изследване

35.00

Go to Top