Най-големият капитал на ДКЦ 1 - Ямбол ЕООД са специалистите, които работят тук.

Тяхната висока квалификация и сериозен опит в съответните специалности, както и възможността за колаборация помежду им осигуряват медицинска помощ  с отлично качество и на европейско ниво.

Медицинските сестри, акушерките и лаборантите са обучени да работят с пациентите и  модерната апаратура, което улеснява диагностиката и лечението на различните болести.

Go to Top