TSH

13.00

FT4

13.00

TSH+FT4

26.00

TSH+MAT

26.00

 

 

 

 Административни услуги съгласно Приложение №4 от Решение №704/05.10.2018г. на Министерски съвет

Услуга Правно основание  Необходими документи  Срок за изпълнение  Цена с направление за услуга, заплащана от НЗОК по реда на НРД  Цена, заплащана от пациента, когато дейността не се отчита по реда на НРД
Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/ЛКК Наредба за медицинска експертиза  Лична амбулаторна карта на пациента  след извършване на преглед на пациента в рамките на работния ден  потребителска такса при амбулаторен преглед, отчитан по договор с НЗОК  такса по утвърден ценоразпис при заплащане на услугата от пациента
Издаване на дубликат на болничен лист Наредба за медицинска експертиза  Лична амбулаторна карта и молба от пациента в рамките на работния ден    15.00 лв
Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.) Закон за здравето - чл. 27, Национален рамков договор  Документацията се издава в обхвата на амбулаторния преглед   след извършване на преглед на пациента в рамките на работния ден  потребителска такса при амбулаторен преглед, отчитан по договор с НЗОК  цената е включена в цената на прегледа по утвърдения ценоразпис
Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи Закон за здравето - чл. 28б, ал.1  Документацията се издава в обхвата на амбулаторния преглед   след извършване на преглед на пациента в рамките на работния ден  потребителска такса при амбулаторен преглед, отчитан по договор с НЗОК  цената е включена в цената на прегледа по утвърдения ценоразпис
Издаване на удостоверение, че лицето не се води на психиатричен отчет Закон за здравето  Издава се по местоживеене срещу лична карта при спазване на изискванията за конфиденциалност в рамките на работния ден    10.00 лв

 

 

Go to Top