проверка на резултати от лабораторни изследвания www.medtest.eu

 Название на дейността

Цена ДКЦІ(лв.)

 Потребителска такса

2.90

 Първичен преглед

30.00

 Вторичен преглед

20.00

 Домашен-първичен

30.00

 Домашен-вторичен

20.00

 ЕКГ  с разчитане

10.00

 Измерване  RR

2.00

 Мускулна инжекция

4.00

 Венозна  инжекция

6.00

 Венозна  инфузия

10.00

 Здравна книжка със заверка от терапевт

20.00

 Здравна книжка

16.00

 Медицинско свидетелство за шофьор „С”

30.00

 Медицинско свидетелство за шофьор „В”

10.00

 Медицинско свидетелство за работа / разширено /

20.00

 Медицинско свидетелство за работа за ученици

20.00

 Медицинско свидетелство  за ученици

10.00

Медицинско свидетелство  за  студенти

15.00

 Медицинско свидетелство  за  брак

30.00

 Медицинска бележка за ученици

7.00

 Медицинско свидетелство  от психиатричен кабинет

10.00

 Медицинско свидетелство  за работа /обикновено - терапевт+психиатър/

15.00

 Медицинско свидетелство  за  работа  в РДВР

30.00

 Психологическо изследване по чл.157 от МК

55.00

 Психологическо изследване по чл.343 от ЗДП

55.00

 Психологическо изследване категория ,,С”;,,Д”;,,Е”;,,Ттб”

35.00

 Удостоверение или дубликат за психологическа пригодност

5.00

 Медицинска бележка за  ловци

15.00

 Медицинско свидетелство за работа в чужбина

70.00

 Такса  СЛЛК  / за 1 специалист/ - платена

16.00

 Дубликат на болничен лист

15.00

 Такса  ЛЛК – специализирани комисии - 2 специалисти

          32.00

 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ (Остеоденситометрия)

 45.00

 Ехокардиография

 28.00

 Аборт  по желание

100.00

 Диагностичен и лечебен кюретаж

100.00

 Поставяне на спирала

35.00

 Сваляне на спирала

30.00

 Електрокоагулация

30.00

 Колпоскопия

30.00

 Полипектомия

30.00

 Първичен преглед на бременна с изработване на карта за бременност

30.00

 Ехография на полова система

28.00

 Предоперативна консултация

15.00

 Венозна анестезия

40.00

 Локална  анестезия- проводна , инфилтрационна

10.00

 Ехография на щитовидна жлеза

28.00

 Аудиометрия

28.00

 Пробиване  на уши  за обеци

20.00

 ФИЗИОТЕРАПИЯ - процедури по утвърден от лечебното заведение ценоразпис

 

 Лечебен  масаж  - цялостен

30.00

 Биопсия  на  мека  тъкан  с  хистологично изследване

80.00

 Екстерпация  на   липом

100.00

 Отстраняване на нокът,нокътно легло и нокътна гънка

60.00

Отстраняване на хирургични шевове

10.00

 Шев  на  меки  тъкани  до  ниво  фасция

30.00

 Линеарна  ексцизия  на  врастнал  нокът

60.00

 Цистоскопия

120.00

 Ехография на пикочо – половата система

25.00

 КЛИНИЧНА    ЛАБОРАТОРИЯ - изследванията са по утвърден от лечебното  заведение ценоразпис

 

 Австралийски  антиген - хепатит В

10.00

 Изследване за хепатит С /анти HCV /

10.00

 СПИН

10.00

 Задължителна такса  за вземане на биологичен  материал

2.00

 Изследване  за  постъпване  в  детско  заведение  -  паразитология

10.00

 Изследване  за  постъпване  в  детско  заведение  - микробиология  +  паразитология

15.00

 Профилактично и клинично изследване за паразити

15.00

 RPR (или Васерман)

10.00

 Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

6.00

 Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

10.00

 Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida,  Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

8.00

 Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae,  Enterococcus, Грам (—), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

6.00

 Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др., Грам (—), Гъби (C. albicans) и др.

10.00

 Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (—), Анаероби, Corynebacterium

9.00

 Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

9.00

Х рачка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (—), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

9.00

 Антибиограма с 6 антибиотични диска

8.00

 Хламидия  трахоматис  lgG

20.00

 Хламидия  трахоматис  и  пневмоние  lgG

20.00

 Хеликобактер  пилори  lgG

20.00

 Изследване  за  Ротавирус -  Антиген    / тест /

15.00

 ОБРАЗНА    ДИАГНОСТИКА - цени по утвърден от лечебното заведение ценоразпис

 

 Цитологично  изследване

15.00

 Хистобиопсично  изследване

30.00

 Лечебното заведение предлага платени услуги за над 300 вида манипулации и  изследвания по предварително регламентиран и утвърден ценоразпис.

 

 

Go to Top